Kubernetes cơ bản (Tiếng Việt)
$19.99
Shop on Udemy

Description

Khoá học Kubernetes cơ bản là một khóa học hướng dẫn về hệ thống quản lý  dịch vụ dạng Containerization, phổ biến nhất hiện nay. Với mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản về Kubernetes, khóa học này sẽ giúp bạn hiểu rõ về cách triển khai, quản lý và mở rộng các ứng dụng container trong môi trường sản xuất. Trải qua khoá học, bạn sẽ được tìm hiểu về kiến trúc của Kubernetes, cách cài đặt và cấu hình một cụm Kubernetes, và cách triển khai ứng dụng vào cụm này. Bạn sẽ học cách quản lý các tài nguyên như Pods, ReplicaSets và Services, cũng như cách sử dụng các công cụ và khái niệm quan trọng khác trong Kubernetes. Khóa học này được thiết kế dành cho các nhà phát triển, quản trị hệ thống và các chuyên gia DevOps mong muốn nắm vững về Kubernetes. Với kiến thức này, bạn có thể tận dụng sức mạnh của Kubernetes để xây dựng, triển khai và quản lý các ứng dụng phân tán một cách hiệu quả. Bắt đầu khoá học này ngay hôm nay và trang bị bản thân với kiến thức cần thiết để khai thác toàn bộ tiềm năng của Kubernetes!

logo

Udemy