SOCJOLINGWISTYCZNE I LINGWISTYCZNE PROSTYCH ZDAN W JEZYKU UZBECKIM Orziboni Yusupova Author
$49.00
Shop on Barnes & Noble

Description

W języku uzbeckim wszystkie słowa mają wiele znaczeń, tak ważne jednostki tekstu mogą być wyraźne; zwiększenie funkcji narzędzi gramatycznych; zwiększenie możliwości wyrazowych, subjuktywnych - materialnych. Można zaobserwować, że zamiast innego rodzaju zdań można zastosować typ zdania, zdania negujące tworzone przez ton potwierdzenia, zdania potwierdzające tworzone przez zdanie negatywne, niekompatybilność podmiotu i predykatu osobiście oraz liczba jego cech lingwopoetycznych w uzbeckiej mowie konwersacyjnej, a także niekompatybilność struktury i znaczenia zwiększają efekt znaczenia, tworzą indywidualną mowę. Autorzy używają do celów literackich z danej struktury. Przeanalizowano to, co łączy się z prostym zdaniem w monografii.

logo

Barnes & Noble

Cash back powered by Rakuten

Done

You may also like