La Cimervalda Manifesto; Pri la aktualeco de la slogano Unuigintaj Statoj de Europo Rozo Luksemburgo kaj la 4-a Internacio; Burga demokratio kaj la ba
$8.05
Shop on Barnes & Noble

Description

La fama Cimervalda Manifesto, teksto proponita de Trocko al la unua porpaca konferenco de soci­alistaj partioj en la militjaro 1915 en Cimervaldo, Svislando, estis unuanime akceptita kaj fariĝis la bazo de plua porpaca agitado.La propono de la slogano „Unuiĝintaj Ŝtatoj de Eŭropo” en 1923 estis provo trovi solvon por la postmilita kapitalisma Eŭropo flanke de la socia­lisma Ruslando.En la teksto „Rozo Luksemburgo kaj la 4-a Inter­nacio”, en 1935, Trocko defendas Rozon kontraŭ socialdemokrataj same kiel stalinismaj mispre­zentoj de ŝiaj verkoj.En „Burĝa demokratio kaj la batalo kontraŭ la faŝismo” verkita jaron poste, en 1935, dum la faŝismo jam regis en Germanujo kaj Italujo, Trocko analizas la faŝismon kiel pereo-bonapar­tismon kaj la burĝan demokration kiel nekapab­lan defendi sin kontraŭ siaj malamikoj de dekstre kaj de maldekstre kaj pro tio per esceptoleĝoj malmuntas sin mem. En tiu situacio Trocko (soli­dare) kritikas la konduton de diversaj eŭropaj komunistaj partioj en ilia klopodo batali kontraŭ la faŝismon kaj donas konsilojn.

logo

Barnes & Noble

Cash back powered by Rakuten

Done

You may also like