La proponoj de Bernard Friot pri investkasoj, mono kaj dumviva salajro: Tri konkerendaj rajtoj - Cesigi la defendbatalojn Salajrecreto Author
$8.50
Shop on Barnes & Noble

Description

La Salajrecreto estas popoleduka asocio. Kio estas ties celo? En multaj landoj la sociala kotizo financas pensiojn kaj sanprizorgadon liberigitajn el la profitiga proprieto, kaj montras, ke ne estasbezonata financa akumulado por financi la investojn.La salajro laŭ la persona kvalifiko en la privata sektoro, laŭ la «rango» de la ŝtataj oficistoj, ladumviva salajro de la pensiuloj, ĉio ĉi evidentigas, ke oni pli bone laboras, kaj por fari pli utilajnaferojn, kiam oni estas liberigitaj el la labormerkato. Ni povas bazi nin sur tiuj antaŭprovoj porenkonduki en la kernon de la politikaj rajtoj nian kapablon, onuopulan kaj kolektivan, krei la eko-nomian valoron sen dungistoj nek pruntistoj.Fine de la libro Bernard Friot mem prezentas sian projekton, en artikolo aperinta en Le Monde diplomatique en Esperanto.

logo

Barnes & Noble

Cash back powered by Rakuten

Done

You may also like